UPCOMING EVENTS

16 Aug

Thailand Top SME Awards 2018

“สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น” คว้ารางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยม
THAILAND TOP SME AWARDS 2018

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัลธุรกิจสตาร์อัพยอดเยี่ยม ให้แก่ นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และกรรมการบริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตเรืออลูมิเนียมสัญชาติไทย ในงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2018 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่ประสบความสำเร็จ ณ ห้องนภาลัยด์บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 16 ส.ค. 2561 พร้อมขึ้นเสวนาในหัวข้อ “ สู่ความสำเร็จด้วยนวัตกรรม “ Innovative SMEs Transformation ในงาน “ Transforming SMEs Toward 4.0 งานสัมมนาที่ชี้ให้เอสเอ็มอีเห็นถึงความจำเป็นในการปฏิวัติธุรกิจด้วยนวัตกรรม โอกาสและความสำเร็จในยุค 4.0
14 Aug

สกุลฎ์ซี มอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศวานูอาตู

กลุ่มบริษัทโชคนำชัย และสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น ร่วมกับ กรมเจ้าท่า
มอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศวานูอาตู
นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และกรรมการบริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น ส่งมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาด 4.6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ ใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย และประเทศวานูอาตู” ผ่านกรมเจ้าท่า โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้รับมอบ และส่งต่อไปยังประเทศวานูอาตู เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

PERFORMANCE


News & events

 • Thailand Top SME Awards 2018

  • access_time16 Aug, 2018
  • account_circleadmin

  “สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น” คว้ารางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยม
  THAILAND TOP SME AWARDS 2018

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัลธุรกิจสตาร์อัพยอดเยี่ยม ให้แก่ นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และกรรมการบริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตเรืออลูมิเนียมสัญชาติไทย ในงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2018 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่ประสบความสำเร็จ ณ ห้องนภาลัยด์บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 16 ส.ค. 2561 พร้อมขึ้นเสวนาในหัวข้อ “ สู่ความสำเร็จด้วยนวัตกรรม “ Innovative SMEs Transformation ในงาน “ Transforming SMEs Toward 4.0 งานสัมมนาที่ชี้ให้เอสเอ็มอีเห็นถึงความจำเป็นในการปฏิวัติธุรกิจด้วยนวัตกรรม โอกาสและความสำเร็จในยุค 4.0

  Read More
 • สกุลฎ์ซี มอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศวานูอาตู

  • access_time14 Aug, 2018
  • account_circleadmin

  กลุ่มบริษัทโชคนำชัย และสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น ร่วมกับ กรมเจ้าท่า
  มอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศวานูอาตู
  นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และกรรมการบริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น ส่งมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาด 4.6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ ใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย และประเทศวานูอาตู” ผ่านกรมเจ้าท่า โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้รับมอบ และส่งต่อไปยังประเทศวานูอาตู เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

  Read More
 • งานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่

  • access_time20 Jul, 2018
  • account_circleadmin

  20 ก.ค. 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทโชคนำชัย (CNC Group) ผู้ผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดแถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ที่สามารถนำมาต่อยอดในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ พร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้นเพื่อตอบรับยุค Thailand 4.0 อย่างเต็มตัว

  Read More
 • ร่วมงาน “นาวีวิจัย” และมอบเงินสบทบทุน “ มูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ”

  • access_time17 Jul, 2018
  • account_circleadmin

  “บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด” ร่วมงาน “นาวีวิจัย” และมอบเงินสบทบทุน “ มูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ” ให้แก่กำลังพลที่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่และทายาทของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ตลอดจนมอบทุนการศึกษาของบุตรกำลังพลกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตัวแทนรับมอบ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561

  Read More
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมเรือ

  • access_time11 Jul, 2018
  • account_circleadmin

  คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมเรือ " สกุลฎ์ซี "

  Read More