Products

Specification

 • ขนาด
  รอบ อก
  รับน้ำหนัก
  ราคา
  เสื้อชูชีพ เด็ก ขนาด S
  20-26 นิ้ว
  20 - 30 กก.
  400
  เสื้อชูชีพ เด็ก-ผู้ใหญ่ M
  25-30 นิ้ว
  30 - 45 กก.
  430
  เสื้อชูชีพ ผู้ใหญ่ ขนาด L
  35-40 นิ้ว
  45 - 80 กก.
  450
  เสื้อชูชีพ ผู้ใหญ ขนาด XL
  40-48 นิ้ว
  80 - 100 กก.
  500
  เสื้อชูชีพ ผู้ใหญพิเศษ XXL
  45-55 นิ้ว
  100 - 130 กก.
  550