About Us

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

(SAKUN C INNOVATION CO.,LTD; SAKUN C)

      ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ส.ค.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม โดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่และนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้า-หมาย คือยานพาหนะสมัยใหม่(Modern Vehicle) นอกจากจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบ ,วิจัย และพัฒนารวมถึงการผลิตแบบครบวงจรแล้ว ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและคมนาคมเชิงคุณภาพยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งทุกยานพาหนะที่จะออกจาก Sakun c ไม่ว่าจะเป็น เรือ หรือรถโดยสาร จะถูกพัฒนาโดยนำเรื่องความปลอดภัยมาเป็นตัวตั้งเสมอ (รวมถึงยานพาหนะประเภทอื่นๆที่ประเทศมีความต้องการใช้ในอนาคต)     

      สิ่งที่ทำให้เราผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาดได้ คือ ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาจากบริษัทแม่คือ โชคนำชัยกรุ๊ป ในการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนรถยนต์ส่งตรงให้กับ Car Maker ชั้นนำทั่วโลก,ความสามารถทางด้าน Engineer ระดับสูง ทั้ง CAD/CAM/CAE, ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน,ความรู้ในการขึ้นรูปโลหะ น้ำหนักเบาสมัยใหม่ทุกชนิด ทุกขนาด ความเข้าใจในกระบวนการผลิตต่างๆ รวมถึงระบบ Automationและฐาน Supply Chain อย่างครบวงจร

 

VISION

"เราจะสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยที่เป็นยานพาหนะสมัยใหม่ โดยนำเรื่องความเป็นมาตรฐานสากลและความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งพร้อมเป็นผู้นำด้านการพัฒนาคมนาคม (การขนส่งมวลชน)และคุณภาพการท่องเที่ยว"

 

MISSION

♦ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย และนวัตกรรมไทยโดยใช้ Technology ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

♦ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดในราคาที่เหมาะสม

♦ ส่งเสริม,วินัย,พัฒนา,ถ่ายทอดTechnology และวิศวกรรมชั้นสูง เพื่อการพัฒนาองค์กร และผู้ประกอบการไทย

  

PROCESS & PRODUCT

Aluminum เป็นวัสดุหลักที่เราเลือกใช้มาเป็นส่วนประกอบหลักหรือโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท, Aluminum จัดอยู่ในวัสดุสมัยใหม่ เนื่องจากมีน้ำหนักที่เบา มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 30ปี และไม่เป็นสนิม แต่ข้อจำกัดของ Aluminum คือ ราคาสูงและยากต่อการขึ้นรูป ทางบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปและการผลิตที่ทันสมัย ทำให้สามารถนำ Aluminum มาผสมผสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

"ผลิตภัณฑ์ไทยจะได้มาตรฐานหรือไม่" ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับมาตรฐานสากล คือ

1.ต้องมีการออกแบบโดยใช้หลักวิศวกรรม โดยอ้างอิงข้อกำหนดที่ใช้ควบคุมชิ้นส่วนหรือกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนและมีการตรวจสอบอนุมัติ

2.ต้องมีการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามแบบ (Drawing) ที่กำหนดในทุกชิ้นส่วนซึ่งการผลิตจำนวนมากและมีคุณภาพจะต้องเริ่มต้นจากการใช้แม่พิมพ์ในการผลิต

3.ใช้ Jig Assembly ช่วยในการควบคุมความแม่นยำในการประกอบ ซึ่งจะต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินกว่าที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้

4.ต้องมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบก่อน, ระหว่าง, หลังผลิต และก่อนส่งมอบ โดยมีแบบและมาตรฐานการตรวจสอบที่เป็นรูปแบบสากล

ทางบริษัทใช้ประสบการณ์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีมาตรฐานเหล่านี้ ส่งออกไป America, EU, Asia และถ่ายทอดทุกกระบวนการอย่างเข้าใจ ใช้บุคลากร, Software, อุปกรณ์, เครื่องมือที่ทันสมัยเท่ากับบริษัทชั้นนำ เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ไทย ให้ได้มาตรฐานสากล

history timeline

1998
Founded "CNCA" Choknamchai Autopressing (Die Making), Suphanburi
 
2004
Started up "CNCI" Choknamchai Internation Auto Tech (Part Stamping), Ayuttaya
 
2006
Started up "CNC D-TEX" (Die making), Suphanburi & "CNCH" Choknamchai HI-TECH Pressing
(Part Stamping) , Suphanburi
 
2009
Started up CNC mold & die training center; 130 Grandaunts for Automotive Industry (4years)
 
2013
Started up "CNCE" Choknamchai Eastern Pressing (Part Stamping), Chonburi
 
2015
Merge CNCM into CNCA + Merge CNCB into CNCH PLANT Re-Org
Started up Sakun C Diversification Through Innovation
 
2017
Started up "Sakun C" Sakun C Innovation (R&D Production Innovation), Suphanburi/Bangkok