News & Events

  • Home
  • News & Events

HIPPO JETSKI TEST DRIVE

  • access_time01 Oct, 2016
  • account_circleadmin

สมาคมคนรักเจ็ทสกี รวมตัวจัดกิจกรรม พบปะที่ จังหวัด กาญจนาบุรี

สอนวิธีการขับขี่เรือและความปลอดภัยในการเล่นเรือ ทางเรือสกุลฎ์ซี

เข้ารวมกิจกรรม เป็นเรือช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุ และมีเข้าทดลองขับ

เรือสกุลฎ์ซี และตอนกลางคืนมีเล่นเกมกับทานข้าวร่วมกัน 2วัน 1คืน

recent news