News & Events

  • Home
  • News & Events

รมว.วธ. เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตรถโดยสารขนาดเล็ก , เรืออลูมิเนียม ,แม่พิมพ์รถยนต์ชั้นสูงโดยฝีมือคนไทย

  • access_time14 Sep, 2018
  • account_circleadmin

ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย พล.อ นาวิน ดำริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมโรงงานคนไทย ของบริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทโชคนำชัย ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย เช่น รถโดยสารตัวถังอลูมิเนียม น้ำหนักเบา , เรืออลูมิเนียม ที่มีระบบช่วยลอยตัวหากน้ำเข้าซึ่งหลังจากนี้ จะมีโครงการพัฒนา รถโดยสารตัวถังอลูมิเนียม มาตรฐานอุตสาหกรรม, เรือไฟฟ้า และรถโดยสารไฟฟ้า และรวมถึงพัฒนาอุสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมี นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และนายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสุกลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ ณ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด เมือวันที่ 14 กันยายน 2561

recent news