News & Events

  • Home
  • News & Events

รมช. กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มโชคนำชัย

  • access_time26 Oct, 2018
  • account_circleadmin

ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานคนไทย ของบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และกลุ่มโชคนำชัย ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น รถโดยสารตัวถังอลูมิเนียม น้ำหนักเบา, เรืออลูมิเนียม ที่มีระบบช่วยลอยตัวหากน้ำเข้า ซึ่งหลังจากนี้ จะยังมีโครงการพัฒนา รถโดยสารตัวถังอลูมิเนียม มาตรฐานอุตสาหกรรม, เรือไฟฟ้า และรถโดยสารไฟฟ้า และรวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมี นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย ให้การต้อนรับ ณ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

recent news