News & Events

  • Home
  • News & Events

KANJANABURI YEC TEST DRIVE

  • access_time17 Nov, 2016
  • account_circleadmin

นักธุรกิจรุ่นใหม่ สมาคม หอการค้าไทย หรือ YEC เข้าร่วมกิจกรรมสารสัมพัธ์ ที่จังหวัดกานจนาบุรี ทางเรือสกุลฎ์ซีเข้าร่วมเพิ่มสีสันให้กับงานนี้

โดยการนำเรือไปให้ทดลองขับและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเรืออลูมิเนียม ขอขอบคุณ YEC สุพรรณบุรี ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

recent news