News & Events

  • Home
  • News & Events

KANJANABURI YFTI TEST DRIVE

  • access_time17 Nov, 2016
  • account_circleadmin

นักธุรกิจรุ่นใหม่ YFTI รุ่น 4 จัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ ที่จังหวัดกานจนาบุรี มีลูกเจ้าของธุรกิจกว่า 80 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรมเพือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทาง บริษัท์ เรือสกุลฏ์ซี จึงจัดกิจกรรมทดลองขับเรือเพื่อให้เกิดสีสันในงาน และ สอนเทคนิคเรืออลูมิเมียม โดยได้รับการตอนรับอย่างดี 

ต้องขอขอบคุณ สมาคน YFIT รุ่น 4 ที่ให้การสนับสนุน

recent news