News & Events

  • Home
  • News & Events

SAKUNC TEST DRIVE

  • access_time17 Nov, 2016
  • account_circleadmin

ทางเรือสกุลฏ์และร้านอาหาร HAVEN 69 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม โดยเชิญทางกูรูเรือมาทดลองขับ เรือสกุลฏ์ เพือให้คอมเม้นคุณภาพของเรือ

โดยมีกูรู เข้าร่วมกว่า15ท่าน และ ยังบุคคลที่สนใจในเรือเข้าร่วมกิจกรรมด้วย งานครั้งนี้จัดทำขึ้นเพือแนะนำตัวเรือสกุลฏ์ซี ที่ผลิตโดยอลูมิเนียม เกรด5083 ผลิตด้วยการปั้มขึ้นรูป เชื่อมต่อด้วยหุ้นยนต์  แต่ในเมืองไทยคนนิยมเล่นเป็นไฟเบอร์ เรืออลูมิเนียมยังไม่ค่อยนิยมในไทยมากเท่าที่ควร

ขอขอบคุณทางร้าน HAVEN 69 ที่ได้ร่วมมือกับทางเราเพือสร้างกิจกรรมแบ่งปันความรู้เรื่องเรืออลูมิเนียม

recent news