News & Events

  • Home
  • News & Events

SITEX 2016

  • access_time17 Nov, 2016
  • account_circleadmin

กระทรวงอุตสหกรรมได้จัดทำโคตรการดีดีอย่าง SITEX เพือให้นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาศเข้าดูนวัตกรรมในอนาคตเพื่อให้เกิดแรงบันดานใจกับเด็ก ทางเรือสกุลฏ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อแบ่งปันความรู้เทคนิคเรือให้กับทั้งคนที่เคยเล่นเรือแต่ไม่เคยเล่นเรือ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนนักศึกษา ขอขอบคุณกระทรวงอุตสหกรรมที่ได้จัดทำงานนี้ขึ้นและให้โอกาศทางเรือสกุลฏ์ซีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้

recent news