News & Events

  • Home
  • News & Events

SUPANBURI JETSKI TEST DRIVE

  • access_time17 Nov, 2016
  • account_circleadmin

สมาคมเจ็ทสกี สุพรรณบุรี และ ทางเรือสกุลฏ์ซี จัดกิจกรรมทดสอบการขับเรือที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทดสอบสมรรถนะของเรือ เกียวกับการบังคับเรือ

ความเร็วให้การขึ้นน้ำ และความทนทานหากท้องเรือโดนการกระแทก โดยเรือเรามีความแข็งแรงกว่าเรือไฟเบอร์

recent news