News & Events

  • Home
  • News & Events

TARKLE SHOW 2016

  • access_time17 Nov, 2016
  • account_circleadmin

ทางเรือสกุลฏ์ซีได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ โดยการแจกหมวก SAKUNC BOAT ในราคา 550 บาท จำนวน 50 ใบ เพื่อสร้างสีสันให้กับคนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้  ขอขอบคุณประธานสมาคมตกปลา ที่ให้โอกาศเราได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

recent news