News & Events

  • Home
  • News & Events

GREEN FOR MOM

  • access_time17 Nov, 2016
  • account_circleadmin

ทางเรือสกุลฏ์ซีได้เข้าร่วกิจกรรม ปลูกป่าเพื่อแม่ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเป็นผู้เปิดงาน เรือสกุลฏ์ซีเข้าช่วยบริการเป็นหน่วยเรือกู้ภัย คอยดูแล และช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุ และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแม่ พร้อมกับหน่วยงานราชกาลและเอกชน

recent news