News & Events

  • Home
  • News & Events

กรมเจ้าท่าสำรวจชุมชน

  • access_time07 Sep, 2016
  • account_circleadmin

ทางกรมเจ้าท่าได้เข้าสำรวจชุมชนริมน้ำเมืองสิงห์บุรี ทางเรือสกุลฏ์เข้ารับรองทางการสนับสนุนกับทางกรมเจ้าท่าและหน่วยงานราชกาลเมืองสิงห์บุรี

เพือให้สำรวจบริเวณริมฝั่งน้ำได้ง่ายขึ้น ช่วยเหลือชาวบ้านที่เกิดปัญหากับริมฝั่งน้ำ ขอขอบคุณทางหน่วยงานราชกาลและทางกรมเจ้าท่าที่ให้โอกาศเราได้ให้การรับรองการสำรวจริมน้ำในครั้งนี้

recent news