News & Events

  • Home
  • News & Events

หน่วยงาน สวทช เข้าเยี่ยมโรงงาน

  • access_time17 Nov, 2016
  • account_circleadmin

ทางหน่วยงาน สวทช กับ ทางเรือสกุลฏ์ซีเร่วมมือกันจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมการผลิตเรือสกุลฏ์ เรียนรู้เรืองเรืออลูมิเนียม วิธีการผลิตเรือ วัสดุที่ใช้ในการทำเรื่อ

recent news